Erken Çocukluk Eğitim Elemanı Kursu

En az ilkokul mezunlarının katılabildiği bir eğitimdir. Program süresi 2368 saattir.

Eğitimin Amacı:
Erken çocukluk alanında görev yapan öğretmenin yardımcılığını yapma becerisine sahip kişiler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları:
Anaokulu, Kreş vb. yerlerinde çalışabilirler.

Eğitimin İçeriği:
*Birey Gelişimi – Fiziksel Gelişim
*Psiko – Motor Gelişim
*Bilişsel Gelişim – Dil Gelişimi
*Sosyal Gelişim – Duygusal Gelişim
*Ahlak Gelişimi – Cinsel Gelişim
*Anne ve Çocuk Sağlığı
*Çocuk Hastalıkları
*Aile Planlaması
*Beslenme – Besin Grupları
*Oyun Etkinlikleri Albümü
*Müzik Etkinlikleri Albümü
*Çocuk Ruh Sağlığı
*Aile ve Çocuk
*Okul ve Çocuk
*Toplum ve Çocuk
*Uyumsuz Çocuklar
*Savunma Mekanizmaları
*Erken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler
*Özel Eğitimde Temel İlkeler
*Drama Çalışamaları, Uygulamaları
*Özel Eğitim
*Görme – İşitme Engelliler
*Dil ve Konuşma Güçlüğü
*Bedensel ve Süreğen Hastalıkları
*Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler
*Zihinsel Engelliler
*Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar
*Kaynaştırma Eğitimi
*Okuma  – Yazmaya Hazırlık
*0-36 Ay / 36-72 Ay Öz Bakım
*Animasyon Çalışmaları
*Çocuklarla İletişim
*Çocuk Edebiyatı
*İlk Yardım
*Temel Yaşam Desteği

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
*2 Resim
*Kimlik Fotokopisi
*Diploma Fotokopisi