Özel Eğitim Gerektiren Bireylere Aile Destek Kursu

En az ilkokul mezunlarının katılabildiği bir eğitimdir. Program süresi 432 saattir.

Eğitimin Amacı:
Özel eğitim gerektiren kişinin bakımını, beslenmesini ve bunların dışında günlük yaşamdaki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen eleman yetiştirmektir.

Çalışma Alanları:
Anaokulları, Rehabilitasyon Merkezleri vb. yerlerde

Eğitimin İçeriği:
*Özel Eğitim
*Özel Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel
*Zihinsel Engelliler
*Bedensel ve Süreğen Hastalıklar
*İşitme Engelliler
*Görme Engelliler
*Dil ve Konuşma Güçlüğü
*Öğrenme Güçlüğü
*Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar
*Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler
*Özel Eğitimde Öz Bakım
*Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerileri
*Özel Durumlarda Beslenme
*Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri
*Özel Eğitimde Okuma Yazma
*Özel Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikler
*Özel Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri
*Müzik Etkinlikleri
*Özel Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri