Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu

En az ilkokul mezunlarının katılabildiği bir eğitimdir. Program süresi 344 saattir.

Eğitimin Amacı:
Büro makinalarını kullanabilen, işleri organize edebilen belgeleme, dosyalama işlemlerini yapabilen, telefonla veya sözlü iletişimi sağlayabilen kişiler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları:
Her kademedeki işletmelerde resmi ve özel kurumlarda çalışabilmektedirler.

Eğitimin İçeriği:
*İletişim
*Randevu ve Konu Ağırlama
*F Klavye
*Resmi Yazışma
*Dosyalama
*İş Mektubu
*Belge Akışı
*Büro Düzeni

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
*2 Resim
*Kimlik Fotokopisi
*Diploma Fotokopisi