HİJYEN EĞİTİMİ

Umumu Hıfzıssıhha 126.-127. Kanun maddesi gereğince 05 Temmuz 2014 tarihine kadar, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 4. Madde f-bendinde yer alan işletmeler tarafından alınması zorunlu kılınan, Hijyen Eğitim programı kurumumuz tarafından verilmektedir.

Bu kanunda (126 ve 127. Madde) yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlarla, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, İkiyüzelli Türk Lirasından (250,00 TL) – Bin Türk Lirasına (1000,00 TL) kadar idari para cezası verilir.

4.Madde F-Bendinde Yer Alan İşletmeler
Ana dağıtım merkezleri, Hazır yemek hizmeti, İş yeri ve kurum yemekhaneleri, Restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, Dükkanlar, Toptan satış yerleri, Süpermarket dağıtım merkezleri dahil olmak üzere son tüketiciye satş ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği işyerlerini ifade eder.

Hijyen Eğitimi Kurslarımız
*Aşçı Hijyen Eğitimi
*Bar Görevlisi (Barmen) Hijyen Eğitimi
*Et ve Et Ürünleri İşletmeciliği Hijyen Eğitimi
*Meyve-Sebze Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
*Otel/Motel ve Lokanta Yöneticileri Hijyen Eğitimi
*Pastacı Hijyen Eğitimi *Şef (Yiyecek ve Sunum Hizmetleri) Hijyen Eğitimi
*Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi
*Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
*Kantin İşletmeciliği Hijyen Eğitimi
*Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Hijyen Eğitimi
*Su Temini (Üretim) Hijyen Eğitimi
*Kuaför (Kadın-Erkek) Hijyen Eğitimi
*Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
*Makyaj Hijyen Eğitimi *Vücut Bakımı Hijyen Eğitimi
*Kaplıca, Harman ve Sauna Görevlisi Hijyen Eğitimi

Madde 126 – (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)
Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.

Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.

Madde 127 – (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)
Madde 127- 126 ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır.

126 ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir.

Etiketler:, , ,