Özel Eğitim Elemanı Kursu

En az ilkokul mezunlarının katılabildiği bir eğitimdir. Program süresi 2264 saattir.

Eğitimin Amacı:
Özel eğitim alanında görev yapan öğretmenin yardımcılığını yapma becerisine sahip kişiler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları:
Özel eğitim kurumlarında çalışabilirler. (Rehabilitasyon Merkezlerinde)

Eğitimin İçeriği:
*Birey Gelişimi – Fiziksel Gelişim
*Psiko – Motor Gelişim
*Bilişsel Gelişim – Dil Gelişim
*Sosyal Gelişim – Duygusal Gelişim
*Ahlak Gelişimi – Cinsel Gelişim
*Anne Çocuk Sağlığı
*Aile Planlaması
*Beslenme, Besin Grupları
*Oyun Etkinlikleri – Oyun Albümü
*Müzik Etkinlikleri – Müzik Albümü
*Çocuk Ruh Sağlığı
*Aile ve Çocuk
*Okul ve Çocuk
*Toplum ve Çocuk
*Uyumsuz Çocuklar
*Savunma Mekanizmaları
*Erken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler
*Özel Eğitimde Temel İlkeler
*Drama Çalışmaları – Uygulamaları
*Özel Eğitim
*Görme – İşitme Engelliler
*Dil ve Konuşma Güçlüğü
*Bedensel ve Süreğen Hastalıklar
*Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler
*Zihinsel Engelliler
*Öğrenme Güçlüğü
*Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar
*Özel Eğitim Etkinlikleri
*Özel Eğitimde Öz Bakım
*Çocuklarla İletişim
*İlk Yardımın Temel İlkeleri
*Temel Yaşam Desteği

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
*2 Resim
*Kimlik Fotokopisi
*Diploma Fotokopisi