Halkla İlişkiler Kursu

Halkla İlişkiler Kursu, En az lise mezunlarının katılabildiği bir eğitimdir. Program süresi 80 saattir.

Halkla İlişkiler Eğitiminin Amacı:
Halkla ilişkiler alanında uzman eleman yetiştirmek veya bu bölümde çalışan kişilerin yükselmesini sağlamaktır.

Halkla İlişkiler Sertifikasına Sahip Kişilerin Çalışma Alanları:
Firmaların halkla ilişkiler departmanında çalışabilirler.

Halkla İlişkiler Eğitiminin İçeriği:
*Halkla İlişkilerin Temel Kavramları, Nitelikleri ve Çalışmalarının Amacı
*Reklam, Propaganda, Lobicilik
*Satış Hazırlama
*Hedef ve Yöntem Saptama, Planlama ve Bütçe
*Uygulama ve Değerlendirme
*Fuar, Sergi, Toplantı, Festival, Açılış ve Sponsorluk
*Psikoloji
*Şirketlerin Yapısı, Kurum İçi İlişkiler
*Yönetim ve Organizasyon
*Yönetici ve Personel Tipleri
*Müşteri Çeşitleri
*Davranış Şekilleri
*Değer Kalıpları, Motivasyon
*Dinleme Özetleme
*Sosyal Yapısı ile İnsan
*Kişilik Alt Yapısının Değerlendirilmesi

HALKLA İLİŞKİLER KURSUMUZA

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
*2 Resim
*Kimlik Fotokopisi
*Diploma Fotokopisi